Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
 • z prowadzeniem tulei - cage-guided
 • zabezpieczenie przeciw zapłonowi pyłu - dust-ignition proof
 • zabezpieczenie przeciwwybuchowe - explosion proof
 • zachować ostrożność - caution
 • zakres ruchu osi "Motion range" = zakres ruchu zdefiniowany przez użytkownika - operating range
 • zamiana linii programu na komentarz przez wstawienie średnika (w języku AS) - comment out
 • zamknięte - enclosed
 • zanieczyszczenie - contamination
 • zaokrąglanie naroży - corner rounding
 • zaprogramowane ustawienie robota - command pose
 • zasięg - maximum space
 • zasięg ograniczony - restricted space
 • zasięg ruchu - motion space
 • zasilanie pneumatyczne - air supply
 • zasuwa - damper
 • zatkanie - clogging
 • zatrzask - fastener
 • zatrzymanie awaryjne - Emergency Stop (E-Stop)
 • zatrzymanie na zimno - cool stop
 • zatyczka - cap
 • zatyczka odpowietrznika - air bleeding plug
 • zawór elektromagnetyczny - solenoid valve
 • zawór elektropneumatyczny - electropneumatic valve
 • zawór grzybkowy - globe valve
 • zawór grzybkowy z przepływem do góry - flow up globe style valve