Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
 • w lewo - CCW
 • w prawo - CW
 • wartość domyślna - default value
 • wartość korekcji szczeliny - gap offset
 • wartości przemieszczeń osi - joint displacement values
 • wartości przesunięcia osi - joint displacement values
 • wał krzyżowy - cross shaft
 • WE/WY - I/O
 • wejście analogowe - analogue input
 • wejście cyfrowe - digital input
 • wejście elektryczne - electrical input
 • wektor - vector
 • wektor odchylenia - deviation vector
 • wektor składowy - component vector
 • wentylator - air system fan
 • wentylator nawiewowy - air fan
 • wentylator powietrza wywiewanego - exhaust air fan
 • wiązka - beam
 • wiązka przewodów - separate harness
 • wiercenie - drilling
 • wiertło - drill
 • wiór - chip
 • wkład filtrujący - filter element
 • wlot chłodziwa - coolant inlet
 • wlot świeżego powietrza - fresh air inlet