Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
 • tablica - array
 • tablica rozdzielcza - control board
 • taca ściekowa - funnel tray
 • temperatura otoczenia - ambient temperature
 • TP - ręczny programator (teach pendant)
 • trajektoria, tor - trajectory
 • transformacja bazowego układu współrzędnych - base transformation values
 • tryb automatyczny - automatic mode
 • tryb energooszczędny - energy saving mode
 • tryb kompensacji - compensation mode
 • tryb kontrolny - check mode
 • tryb monitorowania - monitor mode
 • tryb narzędzia nieruchomego - fixed tool mode
 • tryb odtwarzania - playback mode
 • tryb pracy wg współrzędnych narzędzia - tool mode
 • tryb skrawania - cutting mode
 • tryb uczenia - teach mode
 • tryb wyjścia prędkości - speed output mode
 • tryb wykrywania - detection mode
 • tuleja - collet
 • tuleja kulkowa - ball bush
 • typ kątowy - angle-pattern
 • tłok siłownika - cylinder piston