Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
 • ramię robota - robot arm
 • ręczny programator - teach pendant, TP
 • regulacja ogniska - focus adjustment
 • regulacja szczeliny - gap control
 • regulacja zasuwy - damper adjustment
 • rękawice - gloves
 • rezystor odzyskowy - regenerative resistor
 • robot - robot
 • robot bramowy - gantry robot
 • robot przegubowy - articulated robot
 • rowek wiórowy - flute
 • rowek wiórowy na płaszczyźnie czołowej - gashing
 • równoległość - degree of parallelism
 • rozgałęzienie - branching
 • ruch absorbujący - compliant motion
 • ruch ciągły - CP motion
 • ruch kątowy - angular motion
 • ruch kombinowany - cooperative operation
 • ruch liniowy - linear move
 • ruch osi - axis motion
 • ruch z interpolacją osiową - joint interpolated motion
 • ruch ze skokowym przesunięciem - jump discontinuity motion
 • rura przepływowa - flowtube
 • rurka przepływu powietrza - air direction tube
 • rurociąg - air piping