Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
  • lejek - funnel
  • liczba całkowita - integer
  • liczba ósemkowa - octal number
  • liczba rzeczywista - real number
  • linkowy wyłącznik zatrzymania awaryjnego - grabwire switch
  • listwa zasuwy - damper blade
  • losowy wybór programu - RPS
  • lustrzane odbicie - mirror image
  • luz - backlash