Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
 • kabel prosty - straight cable
 • kabel skrosowany - cross cable
 • kanał - duct
 • kanał odpowietrzający - air duct
 • kanister - canister
 • karta rozszerzeń - expansion card
 • kąt Eulera - Euler's angle
 • katalog - directory
 • kątowa oprawka narzędziowa - angle tool holder
 • kąty OAT (O, A, T = Orientation, Azimuth, Tool) - OAT
 • kawitacja - cavitation
 • kierunek - direction
 • kierunek kątowy - angular direction
 • kierunek osi - axis direction
 • kierunek promieniowy - diametral direction
 • kiść - wrist
 • klawisze sterowania osią - axis keys
 • kod ASCII - ASCII
 • kod BCD - BCD code
 • kod błędu kontroli - control error code
 • kod dwójkowy - binary code
 • kod EOB - EOB code
 • kod EOR - EOR code
 • kod źródłowy - source code
 • komendy konsoli - monitor command