Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
  • jednostka centralna, CPU - CPU
  • jednostka obróbki pręta - bar-material machining unit
  • język AS - AS language
  • język maszynowy - machine language
  • język programowania robota - robot language
  • jon chlorkowy - chloride ion