Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
 • fazowanie - chamfer
 • fazowanie naroży - corner chamfering
 • filtr fałdowany - bellow
 • filtr powietrza - air filter
 • filtr płytowy - filtering plate
 • filtr wylotowy - exhaust filter
 • flaga - flag
 • fluktuacja - fluctuation
 • fluorowęgiel - fluorocarbon
 • frez czołowy - face mill
 • frez do fazowania - chamfering cutter
 • frez z czołem kulistym - ball nose endmill
 • frez z promieniem naroża - corner radius endmill
 • frezowanie cyrkulacyjne - circular milling
 • frezowanie czołowe - face milling
 • frezowanie walcowo-czołowe - endmilling
 • funkcja automatycznego wyłączania - automatic power off function
 • funkcja blokowania - deadlock function
 • funkcja diagnostyczna - diagnostic function
 • funkcja kodu - code function
 • funkcja kompensacji geometrii - geometry compensation function
 • funkcja pomocnicza - auxiliary function
 • funkcja pracy na sucho - dry run function
 • funkcja profilowania - fairing function
 • funkcja przesunięcia - shift function