Robotyka.com

Alfabetyczny spis haseł

PL  EN 
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|
 • bajt - byte
 • bariera - fence
 • bariera ochronna - safety fence
 • bawełna - absorbent cotton
 • bazowy układ współrzędnych - base coordinates
 • beton - concrete
 • bezpiecznik - fuse
 • bezprądowy - electroless
 • bit - bit
 • blok zasilający ze stycznikiem magnetycznym - MC unit
 • blokada - interlock, lockout
 • blokada osi - axis interlock
 • blokada w trakcie uczenia - teach lock
 • bod - baud
 • bolec mocujący - fixing pin
 • brudny - dirty
 • bufor - buffer
 • butla z gazem - gas cylinder
 • błąd - bug
 • błąd dynamiczny - dynamic error band
 • błąd odchylenia - deviation error